TUYỂN NHÂN SỰ CONTENT MARKETING

Ezi Marketing tuyển dụng vị trí Content Marketing có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng tại vị trí tương đương, làm các dự án thực tế với mức lương từ 8-12 triệu tùy theo năng lực.

TUYỂN NHÂN SỰ FACEBOOK MARKETING

Ezi Marketing đăng tuyển vị trí Facebook Marketing có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng tại vị trí tương đương, làm dự án thực tế với mức lương từ 8-12tr tùy theo năng lực.